Get Adobe Flash player

Архив за месяц: Март 2015

Сервіс по отриманню інформації щодо участі респондентів у державних статистичних спостереженнях.

На сайті Головного управління статистики у м. Києві можливо дізнатись перелік статистичної звітності, яку необхідно подавати в поточному році. Для цього необхідно натиснути на посилання http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou  та ввести свій код ЄДРПОУ.

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010.

На сайті Головного управління статистики у м. Києві також розміщено сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності. Для переходу до сервісу натисніть посилання  http://kved.ukrstat.gov.ua

У разі виникнення складнощів у користуванні сервісом — телефонуйте до нас.

Відповідно до пункту 2 статті 2001 Податкового кодексу України платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі — електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань.  Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок.

Казначейство відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття.

Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.

У зв’язку із надходженням численних звернень платників податків щодо заповнення реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість повідомляємо, що:

у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

у полі  «Код» необхідно заповнювати код за ЄДРПОУ платника;

у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати«Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»;

у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахунку, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

Крім того, зазначаємо, що поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповняти згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої  Постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 (із змінами).

zrazok

За більш детальною інформацією звертайтесь.

Перехідна таблиця
між Статистичним класифікатором організаційних форм суб’єктів економіки з попередніми його версіями

 Чинний від 01.01.2015

Код         СКОФ Назва       Код за         ДК 02:2004         Код за           ДК 002-94
100 Підприємства 100 -
110 Фермерське господарство 110 200
120 Приватне підприємство 120 120
130 Колективне підприємство 130 130
140 Державне підприємство 140 140
145 Казенне підприємство 145 145
150 Комунальне підприємство 150 150
160 Дочірнє підприємство 160 330
170 Іноземне підприємство 170 170
180 Підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки) 180 135
185 Підприємство споживчої кооперації 185 136
190 Орендне підприємство1) 190 190
191 Індивідуальне підприємство1) 191 100
192 Сімейне підприємство1) 192 110
193 Спільне підприємство1) 193 160
200 Господарські товариства 200 -
230 Акціонерне товариство 230 230
231 Відкрите акціонерне товариство1) 231 231
232 Закрите акціонерне товариство1) 232 232
235 Державне акціонерне товариство 235 -
236 Державна холдингова компанія 550 -
237 Холдингова компанія 550
240 Товариство з обмеженою відповідальністю 240 240
250 Товариство з додатковою відповідальністю 250 250
260 Повне товариство 260 260
270 Командитне товариство 270 270
280 Адвокатське об’єднання - -
281 Адвокатське бюро - -
300 Кооперативи 300 180
310 Виробничий кооператив 310 181
320 Обслуговуючий кооператив 320 182,183,
184,185
321 Житлово-будівельний кооператив1) 321 -
322 Гаражний кооператив1) 322 -
330 Споживчий кооператив 330 -
331 Споживче товариство 930 -
340 Сільськогосподарський виробничий кооператив 340 186
341 Сільськогосподарський кооператив 340 186
350 Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 350 187
400 Органи влади, організації (установи, заклади) 400 400,410,420
410 Орган державної влади 410 -
415 Судова система 410 -
420 Орган місцевого самоврядування 420 -
425 Державна організація (установа, заклад) 425 -
430 Комунальна організація (установа, заклад) 430 -
435 Приватна організація (установа, заклад) 435 -
440 Організація (установа, заклад) громадського об’єднання  (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 440 -
490 Організація орендарів1) 490 430
495 Організація покупців1) 495 440
500 Об’єднання юридичних осіб 500 -
510 Асоціація 510 280,421
520 Корпорація 520 290
530 Консорціум 530 300
540 Концерн 540 310
560 Спілка споживчих товариств 935 220
590 Інші об’єднання юридичних осіб 590 320
600 Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 600 -
610 Філія (інший відокремлений підрозділ) 610 500,52
620 Представництво 620 510
700 Непідприємницькі товариства - -
710 Органи адвокатського самоврядування - -
711 Органи суддівського самоврядування - -
712 Вища кваліфікаційна комісія суддів України - -
720 Фонди соціального страхування 410 -
730 Фонд фінансування будівництва - -
740 Творча спілка 840 461
741 Інші професійні організації та об’єднання 840 461
750 Саморегулівна організація - -
760 Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання 510 280,421
770 Торгово-промислова палата - -
800 Громадські об’єднання, профспілки, благодійні організації та інші подібні непідприємницькі товариства 800 -
810 Політична партія 810 450
815 Громадська організація 815 460
820 Громадська спілка 820 -
825 Релігійна організація 825 470
830 Профспілка 830 480,481,
482,483,
484,485,
487
835 Об’єднання профспілок 835 486
845 Благодійна організація 845 490,492,
493,494
850 Організація роботодавців 850 -
855 Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 855 491
860 Орган самоорганізації населення 860 462
900 Інші організаційно-правові форми 900 -
910 Фізична особа-підприємець 910 340
915 Товарна біржа 915 -
925 Кредитна спілка 925 -
940 Недержавний пенсійний фонд 940 -
950 Садівниче товариство1) 950 192
995 Інші організаційно-правові форми 995 -
1) Чинним законодавством не передбачено створення суб’єктів з такими організаційно-правовими формами